Verhuurbeleid

Helaas is het niet mogelijk om De Vlindertuin voor besloten feestjes of partijen af te huren. De Vlindertuin is wel beschikbaar als locatie voor het geven van trainingen/workshops/voorlichtingen. Hiervoor geldt het algemene verhuurbeleid van VÓÓR Welzijn, zoals hieronder te lezen is.

VÓÓR Welzijn hanteert twee verschillende vormen van verhuur, namelijk:

  • Commercieel verhuur tegen een marktconforme prijs.
  • Sociaal verhuur. Bij sociaal verhuur gaat het om huurders, die niet-commerciële activiteiten organiseren en die binding hebben met de wijk.

De Vlindertuin kan op twee manieren verhuurd worden:

  1. Gratis gebruik, zowel incidenteel als structureel. Dit is mogelijk als de activiteit georganiseerd wordt door buurtbewoners én de organisatie dit geheel belangeloos doet en dus geen winstoogmerk heeft én de activiteit een maatschappelijk doel/nut dient én zij een gebruikerscontract sluiten. VÓÓR Welzijn verwacht wel van de huurder dat zij de verantwoordelijkheid neemt voor goed beheer bij hun activiteiten.
  2. Gebruik op basis van het zg. niet-commerciële tarief voor welzijnsdoelgroepen. Dat is mogelijk als de activiteit wordt georganiseerd door privépersonen of non-profitorganisaties én de organisator/organisatie persoonlijk gewin heeft bij de activiteit én de activiteit een maatschappelijk doel/nut dient. Voorbeelden zijn cursussen zoals yoga, bridge of gitaarlessen, informatieavond door de Belastingdienst, voorlichtingsbijeenkomsten door een gezondheidsinstelling of Nederlandse les door een onderwijsorganisatie.